Konferans Çevirmenliğii Hizmetlerinin Alımında Ortak Liste Uygulamasına Geçilmesi Hakkında Duyuru

Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği 09.06.2016

KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ HİZMETLERİNİN ALIMINDA ORTAK LİSTE UYGULAMASINA GEÇİLMESİ HAKKINDA DUYURU

1. Bakanlığımız tarafından konferans çevirmenliği hizmetlerinin alımında 30 Eylül 2016 tarihinden itibaren ortak liste uygulamasına geçilmesi öngörülmektedir. Bu çerçevede, Bakanlığımıza bu alanda hizmet vermek isteyen ve 2. Maddedeki şartları haiz kişilerin 3. Maddede kayıtlı belgelerle birlikte 15 Temmuz 2016 tarihine kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ortak liste sistemi daimi olarak başvurulara açık tutulacak olup 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra da başvuruda bulunulması mümkündür. Buna mukabil, 30 Eylül 2016 tarihinden sonra ortak listeye alınmamış konferans çevirmenlerinden hizmet alınmayacaktır.

Öte yandan, sisteme kabul edilmiş olunması, hizmet alımı bakımından Bakanlığımıza herhangi bir yükümlülük getirmemektedir.

Sistemin maksadı, uluslararası standartlarda mesleki performansın değerlendirilmesi, görev gereği sorumluluk ilişkilerinin tesis edilmesi ve konferans çevirmenliği alanında mümkün olduğunca geniş bir hizmet arzı tabanı oluşturarak, hizmet alan taraf ile verenler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesidir.

2.
Ortak liste sistemine başvuruda bulunacaklarda aranan nitelikler:

a) İngilizce

i. Ülkemizdeki veya yurtdışındaki üniversitelerin Mütercim- Tercümanlık/Çeviribilim Bölümlerinin sözlü çeviri programlarından lisans veya yüksek lisans düzeyinde mezun olmak ve bu alanda simultane ve ardıl türleri arasında denge olacak şekilde en az 5 yıl deneyim sahibi olmak ve en az 500 günlük sözlü çeviri deneyimine sahip olmak veya;

ii. Türkiye’deki veya yurtdışındaki üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olmak ve konferans çevirmenliği alanında simultane ve ardıl türleri arasında denge olacak şekilde en az 7 yıl deneyim sahibi olmak ve en az 500 iş günü çalışma deneyimine sahip olmak.

iii. Çift yönlü simultane ve ardıl çeviri yapabilmek.

b) Almanca ve Fransızca dilleri için:

i. Ülkemizdeki veya yurtdışındaki üniversitelerin Mütercim-Tercümanlık/Çevirbilim Bölümlerinin sözlü çeviri programlarından lisans veya yüksek lisans düzeyinde mezun olmak ve bu alanda simultane ve ardıl türleri arasında denge olacak şekilde en az 5 yıllık deneyim ve en az 250 günlük sözlü çeviri deneyimine sahip olmak veya,

ii. Türkiye’deki veya yurtdışındaki üniversitelerin herhangi bir bölümünden mezun olmak ve konferans çevirmenliği alanında simultane ve ardıl türleri arasında denge olacak şekilde en az 7 yıllık deneyim ve 250 günlük sözlü çeviri deneyimine sahip olmak.

iii. Çift yönlü simultane ve ardıl çeviri yapabilmek.

c) Rusça, Arapça, İspanyolca ve İtalyanca dilleri için:

i. Ülkemizdeki veya yurtdışındaki üniversitelerin Mütercim- Tercümanlık/Çeviribilim/Dil ve Edebiyat Bölümlerinden veya herhangi bir bölümünden lisans veya yüksek lisans düzeyinde mezun olmak, simultane ve ardıl türleri arasında denge olacak şekilde en az 5 yıl konferans çevirmenliği deneyimine sahip olmak ve en az 100 günlük sözlü çeviri deneyimine sahip olmak.

ii. Çift yönlü simultane ve ardıl çeviri yapabilmek.

ç) Diğer diller için:

Ülkemizdeki veya yurtdışındaki üniversitelerden lisans diplomasına sahip olmak ve çeviri yapılacak her iki dile de hâkim olduğunu tevsik etmek.

d) Özel Şart:

Yetkinlikleri belirlemek ve/veya teyit etmek üzerine kurulmuş ve konferans çevirmenliğinde mesleki referans olarak görülen Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği ( AIIC) ve/veya Türkiye Konferans Tercümanları Derneği ( TKTD) meslek örgütlerine üye olanlar; veya Avrupa Birliği Sözlü Çeviri Genel Müdürlüğü tarafından AB Kurumlarında çalışmak üzere akredite olmuş olanlar; veya Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler, NATO gibi uluslararası örgütlerin akredite çevirmen havuzunda olanların, ilgili kuruluştan alacakları üyelik/akreditasyon belgesiyle başvurması yeterlidir. Referans olarak gösterilen kuruma üyelik/akreditasyon şartları 2 a’da belirtilen şartlardan hafif olamaz.

3. Başvuru sahiplerinin mesleki nitelikler bakımından sunmaları gereken belgeler aşağıdadır:

a) Diploma

b) Aranan çalışma günlerini ve niteliklerini gösteren İş Günleri Formu

c) ( 2-d için) İlgili kuruluştan alınacak üyelik/akreditasyon belgesi

4. Başvurular konusunda olabilecek sorular için iletişim bilgileri ve belgelerin gönderilebileceği adres aşağıda belirtilmiştir:

İletişim: trcd@mfa.gov.tr

Adres: Dışişleri Bakanlığı Arşiv Binası 1549. Cad. Çiğdem – Çankaya/Ankara


Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:00

1.1.2018 1.1.2018 Yeni Yılın İlk Günü
30.3.2018 30.3.2018 Avusturya Dini Tatili
2.4.2018 2.4.2018 Avusturya Dini Tatili
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
22.8.2018 22.8.2018 Kurban Bayramı
26.10.2018 26.10.2018 Avusturya Ulusal Bayramı
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2018 26.12.2018 Noel Günü, Aziz Stephen Günü